ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

user warning: Unknown column 'type' in 'field list' query: SELECT module, type FROM newevent_captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /var/www/flaxgr67/data/www/eespof.gr/sites/all/modules/captcha/captcha.inc on line 60.

Οι παρούσες πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν αυτές που θα σας δώσει ο γιατρός σας, ο οποίος είναι ο καταλληλότερος για να σας ενημερώσει σχετικά με τη νόσο από την οποία πάσχετε, καθώς και τη θεραπευτική αντιμετώπισή της.

Αλκαπτονουρία
Αμιγής Απλασία της Ερυθράς (Pure Red Cell Aplasia, PRCA)
Αμυλοείδωση
Αναιμία Fanconi
Ανεπάρκεια της Σουκρόζης - Ισομαλτόζης
Ανεπάρκεια του ενζύμου 5-οξοπρολινάση
Ανιριδία
Αραχνοδακτυλία (Σύνδρομο Marfan)
Αταξία Τηλεαγγειεκτασία
Ατελής Οστεογέννεση
Αυτοάνοσο Πολυενδοκρινικό Σύνδρομο
Γιγάντιοι Μελαχρωματισμένοι Σπίλοι
Γλυκογονίαση
Δακτυλικά Έλκη
Διάχυτο Λέμφωμα (Non-Hodgkin Lymphoma)
Διπολική Διαταραχή
Δρεπανοκυτταρική Αναιμία
Δυστονία
Εγκεφαλίτιδα