ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

user warning: Unknown column 'type' in 'field list' query: SELECT module, type FROM newevent_captcha_points WHERE form_id = 'user_login_block' in /var/www/flaxgr67/data/www/eespof.gr/sites/all/modules/captcha/captcha.inc on line 60.

Οι παρούσες πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν αυτές που θα σας δώσει ο γιατρός σας, ο οποίος είναι ο καταλληλότερος για να σας ενημερώσει σχετικά με τη νόσο από την οποία πάσχετε, καθώς και τη θεραπευτική αντιμετώπισή της.

Λύκος και άλλες Κολλαγονώσεις
Μελαχρωστική Αμφιβληστροειδίτις
Μελιταίος Πυρετός
Μεσογειακή Αναιμία
Μεσογειακός Πυρετός
Μεταχρωματική Λευκοδυστροφία
Μικροσκοπική Πολυαγγειίτιδα (ΜΡΑ)
Μιτοχονδριακά Νοσήματα
Μυϊκές Δυστροφίες
Μυϊκή Δυστροφία Duchenne
Ναρκοληψία
Νευρινωμάτωση
Νόσοι Niemann-Pick
Νόσοι Prion
Νόσοι Μεταβολισμού
Νόσος Addison
Νόσος Charcot-Marie-Tooth
Νόσος Crohn