Μποκή Κυριακή

Η κ. Κυριακή Μποκή είναι Ρευματολόγος, Διευθύντρια Ρευματολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».