Το κλινικό πρόγραμμα της Alynlam που αξιολογεί το fitusiran σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α ή Β τέθηκε σε αναμονή μετά το θάνατο ενός ασθενούς σε μια από τις μελέτες της εταιρείας.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
8 Σεπτεμβρίου 2017

Σε συνέντευξη τύπου, ο αντιπρόεδρος έρευνας και ανάπτυξης δήλωσε ότι ο εκλιπών ασθενής μετείχε σε μια ανοιχτή μελέτη επέκτασης, φάσης 2, στην οποία οι συμμετέχοντες λάμβαναν μηνιαίες υποδόριες ενέσεις fitusiran (50 ή 80 mg).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...