Νέα στοιχεία από κλινικές μελέτες που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) στη Μαδρίτη

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
12 Σεπτεμβρίου 2017

αποκάλυψαν ότι ο συνδυασμός του Χ4Ρ-001-ΙΟ της X4 Pharmaceuticals και του Inlyta (axitinib) της Pfizer, πέτυχαν ενθαρρυντικά ποσοστά ελέγχου του διαυγοκυτταρικού καρκινώματος του νεφρού (ccRCC), καθώς και κλινικές ανταποκρίσεις με διάρκεια στους ασθενείς.
Το Χ4Ρ-001-ΙΟ είναι ένας ερευνώμενος, επιλεκτικός, από του στόματος χορηγούμενος, αναστολέας μικρού μορίου του C-X-X  υποδοχέα 4 (CXCR4). Μέσω του CXCR4, το φάρμακο μπορεί να ομαλοποιήσει το μικροπεριβάλλον του όγκου και να βελτιώσει τις ενδογενείς αντί-ογκολογικές ανταποκρίσεις.
Το Inlyta είναι ένας αναστολέας τυροσίνης κινάσης που εγκρίθηκε το 2012 στις ΗΠΑ ως δεύτερης γραμμής θεραπεία του προχωρημένου νεφρικού κυτταρικού καρκινώματος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...