Στοιχεία που παρουσιαστήκαν στο Συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) στη Μαδρίτη, έδειξαν ότι το eryaspase (graspa) της Erytech Pharma μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
12 Σεπτεμβρίου 2017

Η ανοιχτή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη φάσης 2b, αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα του eryaspase ως δεύτερης γραμμής θεραπεία σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε 141 ασθενείς με μεταστατικό παγκρεατικό καρκίνο.
Το φάρμακο αποτελείται από L-asparaginase (L-ASP) που εμπεριέχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια.
Στη μελέτη το eryaspase προστέθηκε στην κλασική θεραπεία [gemcitabine ή Folfox (leucovorin + fluorouracil + oxaliplatin)] και συγκρίθηκε με την κλασική θεραπεία μόνη της σε τυχαιοποίηση 2 προς 1. Η κλινική μελέτη πέτυχε τα πρωτεύοντα τελικά σημεία και σημείωσε σημαντική βελτίωση στη συνολική επιβίωση (OS) και στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη (PFS).

Διαβάστε περισσότερα εδώ...