Τρία χρόνια μετά την έγκριση του Somatuline Depot (lanreotide) για τη θεραπεία ασθενών με νευροενδοκρινικούς όγκους, το φάρμακο έλαβε συμπληρωματική ένδειξη για τη θεραπεία του καρκινοειδούς συνδρόμου.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
19 Σεπτεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα εδώ...