Σύμφωνα με την Imago BioSciences ξεκίνησε η χορήγηση του IMG-7289 στους πρώτους ασθενείς σε κλινική δοκιμή Φάσης 1/2 για τη θεραπεία της μυελοΐνωσης (MF).

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 
21 Σεπτεμβρίου 2017

H MF χαρακτηρίζεται από την παραγωγή φλεγμονωδών κυτοκινών και το IMG-7289 είναι ένας ερευνώμενος αναστολέας της απομεθυλάσης 1 εξειδικευμένης για λυσίνη (LSD1), με σκοπό να σταματήσει αυτήν την παραγωγή.
H κλινική δοκιμή θα αξιολογήσει την ασφάλεια, φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική του από του στόματος χορηγούμενου IMG-7289 σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου MF ηλικίας άνω των 18 ετών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ...