ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2014 - 2017)

Πρόεδρος: Μπούρος Δημοσθένης

Αντιπρόεδρος: Κολιός Γεώργιος

Γενικός Γραμματέας: Αυγερινός Αντώνης

Ταμίας: Αθηνά Ξαϊδάρα

Ειδικός Γραμματέας: Αντωνιάδης Αντώνης

Σύμβουλος: Μπίρμπα Γεωργία

Σύμβουλος: Παπαχρήστου Δημήτρης