Η Ε.Ε.Σ.Π.Ο.Φ. δημιούργησε την Ακαδημία Σπανίων Παθήσεων – Ελλάς (Rare Diseases Academy – Hellas) θέλοντας να προσφέρει στους Ιατρούς και λοιπούς Επιστήμονες Υγείας την ικανότητα και τη γνώση που χρειάζονται για να προχωρούν σε έγκαιρες και σωστές διαγνώσεις, να δίνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και οδηγίες στους ασθενείς των σπανίων παθήσεων.

Η Ακαδημία Σπανίων Παθήσεων – Ελλάς, εστιάζει στον τομέα των σπάνιων παθήσεων, εξαιτίας της ποικιλότητας και δυσκολίας στη διάγνωσή τους.
Στόχος του Προγράμματος Επιμόρφωσης της Ακαδημίας, είναι να δοθεί στην Ιατρική και Επιστημονική εν γένει Κοινότητα η ευκαιρία της επιμόρφωσης, ανάπτυξης και ανταλλαγής νέων ιδεών, καθώς και η ενδυνάμωση της επιστημονικής συνεργασίας.

Εισηγητές του Προγράμματος Επιμόρφωσης θα είναι εξειδικευμένοι και καταξιωμένοι Επιστήμονες, με μακρόχρονη ενασχόληση και μεγάλη εμπειρία στις σπάνιες παθήσεις και τα ορφανά φάρμακα.

Το Πρόγραμμα αρχικά θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση της Ιατρικής Κοινότητας και των σχετιζόμενων Επιστημόνων. Ειδική Επιστημονική Επιτροπή θα αναλάβει το σχεδιασμό του Προγράμματος και τον προσδιορισμό της επιμέρους Θεματολογίας.

Οι συμμετέχοντες Ιατροί θα λαμβάνουν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης.